VEGETÁSİYA

[ lat. ] Bitkinin cücərməsi, boy atması və inkişaf dövrü. Çay bitkisinin vegetasiya dövründə istiyə çox ehtiyacı vardır.
VEGETARİAN
VEGETATİV

Digər lüğətlərdə