VEGETATİV

sif. bot. zool. Canlı orqanizmlərin inkişaf və qidasına aid olan. Çay bitkisinin vegetativ üsulla artırılması seleksiyatoxumçuluq işində geniş tətbiq edilir.
□ Vegetativ çoxalma bot. – bitkilərin qeyri-cinsi çoxalması üsulu.
Vegetativ sinir sistemi anat. – sinir sisteminin orqanizmdə tənəffüs, həzm, qan dövranı, ifrazat və maddələr mübadiləsi proseslərini idarə edən hissəsi.
Vegetativ nevroz tib. – vegetativ sinir sisteminin funksional pozulması.
VEGETÁSİYA
VÉKSEL

Digər lüğətlərdə