VÉKSEL

[ alm. ] Bir şəxsə və ya idarəyə müəyyən müddətdə, müəyyən miqdarda pul verməli olan şəxs tərəfindən verilən iltizamnamə.
[Dükançı:] A kişi, yaxşı yadıma düşdü, Hacı İmamqulunun vekselinin vaxtıdır, aparım onun pulunu verim. Ə.Haqverdiyev.
Qulu o gün veksel ilə min manat alıb Yunus bəyin yanına getdi. A.Şaiq.
[Bəhram:] Belə məlumdur ki, veksel fəqərəsi doğru imiş. C.Cabbarlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VEKSEL VEKSEL (bir şəxsə və ya idarəyə müəyyən müddətdə, müəyyən miqdarda pul verməli olan şəxs tərəfindən verilən iltizamnamə) [Mirzə Möhsün:] Bacım, bu vek
VEGETATİV
VÉKTOR

Digər lüğətlərdə