VELODRÓM

[ fr. velo və yun. drom] Velosipedləri sınamaq və velosiped yarışları keçirmək üçün xüsusi meydan, betonlu yol.
VELİKORÚS
VELOSİPÉD

Digər lüğətlərdə