VİLAYƏT

is. [ ər. ]
1. Böyük inzibati ərazi bölgüsü. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti.
2. Ölkə, məmləkət, mahal, əyalət, ərazi, yer.
Buna görə mən … müxtəlif dövrlərdə Şirvan, Dağıstan vilayətləri və ətrafında baş verən hadisələri toplayaraq, bir kitab yazmağa başladım. A.Bakıxanov.
Qarabağ xanı İbrahim xan Şuşa qalasını tərk edərək, Car vilayətinə çəkildi. Mirzə Adıgözəlbəy.
Bunlar İran əhli idilər, öz vilayətlərində məişətləri məşəqqət ilə keçdiyinə görə, vətənlərini buraxıb buraya gəlmişdilər. S.S.Axundov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VİLAYƏT vilayət bax ölkə 1; mahal I
  • VİLAYƏT ölkə — məmləkət — mahal — əyalət
VİKTORİ́NA
VİLAYƏTİ

Digər lüğətlərdə