VİLDAN

“uşaq” sözünün cəmi, uşaqlar.
VİLAYƏT
VİLEN