VOLT-AMPÉR

xüs. fiz. Dəyişən elektrik cərəyanının zahiri qüvvəsinin ölçü vahidi.
VOLT
VÓLTA

Digər lüğətlərdə