VULKANİ́ZM

[ lat. ] Yer kürəsinin dərinliklərindən qalxan ərgin silikat kütləsinin (maqmanın) hərəkəti ilə əlaqədar olan hadisələrin məcmusu. Vulkanizm prosesi.
– Geologiya elminin vulkanizm haqqında olan bəhsini rus alimləri düzgün yola salmışlar. M.Qaşqay.

VULKANİZÁTOR
VULQÁR

Digər lüğətlərdə