XIRSIZ

Oğru. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Alacalardan aşanda,

Ərzurumu dolaşanda,

Qənimlərtək savaşanda,

Gözü qanlı xırsız gördüm.

                     (“Eyvazın Çənlibelə gətirilməyi”)

*

Koroğlu səslədi:

– Ay anasını satdığımın xırsızı, niyə o yan-bu yana gedirsən, de görüm azarın nədi, sancılanmısan yoxsa? (Paris nüsxəsi, 3-cü məclis)

XIRLAMAQ
XIRSLI

Digər lüğətlərdə