XƏBƏRSİZLİK

is.
1. Heç bir xəbər, məlumat olmama.
2. Məlumatsızlıq, biliksizlik, xəbəri olmama.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XƏBƏRSİZLİK XƏBƏRSİZLİK, QƏFLƏT
  • XƏBƏRSİZLİK məlumatsızlıq — təcrübəsizlik — səriştəsizlik — nadanlıq — biliksizlik
XƏBƏRSİZ-ƏTƏRSİZ
XƏBİS

Digər lüğətlərdə