XƏDƏMƏ

is. [ ər. “xədim” söz. cəmi] Xidmətçilər, qulluqçular.
Xədəmələr durar sağu solunda; Cavahir bazubənd iki qolunda; Fəvvarələr işlər daim gölündə; Yaşılbaşlı ördək olar, qaz olar. Ə.Nəbati.
Sol tərəfdə xədəmələr durmuşdular. Bunlar tələbə bileti istədilər.
Salman və yoldaşları biletlərini göstərib keçdilər. Çəmənzəminli.

XƏCİLANƏ
XƏDƏNG

Digər lüğətlərdə