XƏFİFCƏSİNƏ

zərf Xəfif surətdə, yüngülcə, yavaşca. Xəfifcəsinə titrəmək. Xəfifcəsinə gülmək. – [Məsmə:] [Kor seyid] bərabərimdə dayandı.
Sol əlini xəfifcəsinə üzümə götürdü. S.Hüseyn.
[Əhməd:] Durduğum yerdə ayaqlarımın xəfifcəsinə əsməsi, bütün bədənimə sirayət etmişdi. T.Ş.Simurq.

XƏFİFCƏ
XƏFİYYƏ

Digər lüğətlərdə