XƏFTİ-DİMAQ

is. [ ər. ] : xəfti-dimaq olmaq – beyni xarab olmaq, başına hava gəlmək.
Şəhərdə belə danışırdılar ki, Əhməd bəy xəfti-dimaq olub. Ə.Haqverdiyev.

XƏFİYYƏÇİ
XƏKƏ