XƏNCƏR-BIÇAĞA ÇIXMAQ

davaları kəskin şəkil almaq, bir-birini xəncər və ya bıçaqla vurmaq dərəcəsinə gəlmək.

XƏMİRLƏRİ BİR TORPAQDAN GÖTÜRÜLMƏK (YOĞRULMAQ)
XƏNCƏR-BIÇAQ OLMAQ