XARABA QOYMAQ

dağıtmaq, viran etmək, uçurmaq; ~ kor qoymaq, yurduna su calamaq (ələmək), daşı daş üstə qoymamaq, tozunu göyə sovurmaq.

XARABA QALMAQ
XARABI ÇIXMAQ