XATİRİNDƏN ÇIXMAQ

unutmaq; ~ yaddan çıxmaq.

XATİRİNDƏ QALMAQ
XEYİR-BƏRƏKƏTİ ÇƏKİLMƏK