XEYİR-BƏRƏKƏTİ ÇƏKİLMƏK

ruzisi azalmaq, evə alınan ruzinin bərəkəti olmamaq; ~ süfrəsinə haram əli dəymək.

XATİRİNDƏN ÇIXMAQ
XEYİR-DUA VERMƏK