XORTDAN

is. Guya gecə qəbirdən xortlayaraq çıxıb yatmış adamların qanını soran, onlara pislik edən qorxunc, dəhşətli mövhum bir vücud.
Axırı biçarə ananız sizə deyirdi: – Bala, ağlama, xortdan gələr, səni aparar! C.Məmmədquluzadə.
[Əsəd:] Bir adama deməyiniz, qəbiristanda xortdan var… B.Talıblı.

// məc. Görünüşcə qorxunc, insanı dəhşətə salan adam haqqında.
Xortdandı, çoxandı, qoyma, gəldi! Kirdarı yamandı, qoyma, gəldi! M.Ə.Sabir.

XORT
XORTLAMA

Digər lüğətlərdə