XRİSTİANLAŞMA

Xristianlaşmaq”dan f.is.
XRİSTİANLAŞDIRMAQ
XRİSTİANLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə