XRİSTİANLAŞMAQ

f. Xristian dinini, adət və ənənələrini, mədəniyyətini qəbul etmək, dönüb xristian (xaçpərəst) olmaq.
XRİSTİANLAŞMA
XRİSTİANLAŞMIŞ

Digər lüğətlərdə