XRONOMETRAJ

[ yun. chronos – vaxt və metreo – ölçürəm] Əmək prosesləri müddətinin saniyəölçən vasitəsilə dəqiq ölçülməsi (müəssisələrdə, istehsalatda əməyin normalaşdırılmasında tətbiq olunur).
XRONÓMETR
XRONOMETRAJÇI

Digər lüğətlərdə