XUMARGÖZLÜ

sif. Gözləri xumar, süzgün olan; süzgünbaxışlı. Xumargözlü qız.
– Qara at nalı neylər; Qara göz xalı neylər; Ağlama, xumargözlü balam; Görək, ilahı neylər. (Bayatı).

XUMARGÖZ
XUMARLANDIRMA

Digər lüğətlərdə