YÜKÜ ÜZƏRİNDƏN ATMAQ

bax: boyun qaçırmaq.

YÜKÜ ƏYİLMƏK
YÜKÜN ALTINA GİRMƏK