YÜKÜ ƏYİLMƏK

maddi vəziyyəti pisləşmək.

YÜKÜ AŞIRMAQ
YÜKÜ ÜZƏRİNDƏN ATMAQ