YÜKSƏYƏ QALDIRMAQ

qiymətləndirmək; ~ yüksək tutmaq.

YÜKSƏKDƏ DURMAQ
YÜKÜ AŞIRMAQ