YAĞLI ƏPPƏK OLUB GÖYƏ ÇIXMAQ

yox olmaq, qeyb olmaq; ~ yoxa çıxmaq.

YAĞLI DİLİNİ İŞƏ SALMAQ
YAĞLI YERDƏN YAPIŞMAQ