YARASI QUBAR ELƏMƏK

bax: yarası təzələnmək.

YARALI YERİNƏ TOXUNMAQ (DƏYMƏK)
YARASI TƏZƏLƏNMƏK