YASTIĞININ DİBİNİ KƏSDİRMƏK

xəstənin yanından ayrılmamaq.

YASTIĞI YÜNGÜL OLSUN
YAŞ BOĞMAQ