YAVUQ

sif. Yaxın.
Qarı gəlir bizə yavuq; Əl-ayağı tutub soyuq. Koroğlu”.
Mehmanlara var saf suyun özgə səfası; Derlər ki, yavuqdur ola on dörd gecəlik ay. Qövsi.
[Xədicə:] [Nazlını] özümə bacıdan yavıq adam bilib hamı gizlin olan fikirlərimi sənə demişəm. N.Nərimanov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • YAVUQ yaxın
YAVRUCUQ
YAVUQLAŞMA

Digər lüğətlərdə