YAXASI ƏLƏ KEÇMƏK

tutulmaq, yaxalanmaq.

YAXASI ƏLDƏ QALMAQ
YAXASINDAN ASILIB QALMAQ