YAXASINI ƏLƏ VERMƏMƏK

yaxalanmamaq, tutulmamaq, ehtiyatlı olmaq; tələbi, xahişi olan birisi ilə görüşdən qaçmaq, yayınmaq; ~ ətəyi ələ verməmək, quyruq ələ verməmək.

YAXASINI ƏLDƏ QOYMAQ
YAXASINI QIRAĞA (KƏNARA) ÇƏKMƏK