YAXNI

Ət qovurması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

YAĞRIN
YAQA