YEDİYİNİ BURNUNDAN GƏTİRMƏK

bax: burnundan gətirmək (tökmək).

YEDİYİ QABA TÜPÜRMƏK
YEDİYİNİ QUSMAQ