YEMƏK YEYƏNDƏ PİŞİYİN GÖZÜNÜ BAĞLAYIR

çox xəsis, simic adam haqqında işlədilən ifadə.

YELKƏNİ SUYA SALMAQ
YEMİ ARTIQ DÜŞMƏK