YER DƏMİ ALMAQ

yuxudan oyandıqdan sonra bir müddət yataqda uzanıb qalmaq, çarpayıdan qalxmağa tənbəllik etmək.

YEMİ DEYİL
YER-GÖY QAN AĞLAMAQ