YOLUN AĞINA DÜŞMƏK

bax: yola düzəlmək.

YOLUQ CÜCƏ
YOLUN DAMARINI QIRMAQ