YOLUN DAMARINI QIRMAQ

yolun çox hissəsini qət etmək.

YOLUN AĞINA DÜŞMƏK
YOLUN ORTASINDA QOYMAQ