YUMAĞA DÖNMƏK

büzüşmək, yığışmaq, kiçilmək.

YUMAĞA DÖNDƏRMƏK
YUMRUĞU BİR YERƏ VURMAQ