YUMRUĞU BİR YERƏ VURMAQ

birləşmək, eyni məsləkə qulluq etmək, əlbir fəaliyyət göstərmək.

YUMAĞA DÖNMƏK
YUMRUĞUNU İŞƏ SALMAQ