YUMRUQ YEMƏK

döyülmək, yumruqla vurulmaq.

YUMRUQ GÖSTƏRMƏK (SİLKƏLƏMƏK)
YUMŞAQ DAMARINI TUTMAQ (TAPMAQ)