YUMURTADAN YUN QIRXMAQ

hər bir şeydən qazanc götürməyə çalışmaq; simic, xəsis olmaq; ~ şabalıddan yağ çıxartmaq, qara sudan qaymaq tutmaq.

YUMURTA YÜKÜ APARMAQ
YUMURTASI TƏRS GƏLMƏK