YURDU KOR QALMAQ

hər şeyi dağılmaq, xaraba qalmaq; varisi, davamçısı olmamaq.

YURDDA QALMAQ
YURDUNA SU CALAMAQ (ƏLƏMƏK)