ZƏDƏN-ZƏDƏN

Yaralı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ZƏDƏN
ZƏHM ƏRƏB