ZƏND

ər. zənn

Qeyri-qəti fikir, ehtimal, güman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Heyif zəndimə, oğul! O quş səkməz (bəlkə, səkməz) sarayı üç cüt bir tək qoca-qoltaq gözətçi, bir də Qara Pəhləvan gözləyir. (“Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

ZƏNBUR FARS
ZƏNDEYİ-ZƏHLƏ

Digər lüğətlərdə