ZADƏGANLIQ

is.
1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq.
2. məc. Nəciblik, alicənablıq; nəcib hərəkət.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ZADƏGANLIQ əsilzadəlik — əyanlıq — kübarlıq — aristokratlıq — mülkədarlıq
  • ZADƏGANLIQ nəciblik — alicənablıq
ZADƏGANCASINA
ZAĞ₃

Digər lüğətlərdə