ZAİQƏ

is. [ ər. ] Dadbilmə duyğusu, qabiliyyəti.
ZAİD
ZAİL

Digər lüğətlərdə