ZİMİSTAN FARS

Qış, qış fəsli.

Rus dilində zima sözü ilə yaxınlığı hər iki dilin Hind-Avropa dil ailəsinə aid olması ilə bağlıdır.

Eşqin piyaləsin nuş edib qanım,

Məhəbbət rəngində boyanıb qanım,

Daim zimistanda keçməsin günüm,

Baharın fəslində gülzar istərəm.

                               (“Leyli və Məcnun”)

                             *

Kaman qurub, oğrun durub,

Mənə işvə-naz eyləyir.

Corab toxur, cəh-cəh oxur,

Qumrutək avaz eyləyir.

Yanağı gül, saçı sünbül,

Zimistanı yaz eyləyir.

                          (“Qurbani”)

ZİLTƏNG
ZİMİSTAN FARS

Digər lüğətlərdə