çay

Yarpağı, tumurcuqları və zərif gövdəsi emal ediləndən sonra çay içkisi kimi istehlak olunan həmişəyaşıl çoxillik subtropik bitki

çap məhsulu
çay əkini materialları

Digər lüğətlərdə