ÖTKƏM

dilli-dilavər, dikbaş, təkəbbürlü.
ÖTGÜNƏ
ÖTKƏN

Digər lüğətlərdə