ÜZ

Uzun, uzaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dəli Həsən qabaqda, Koroğlu dalda az getdilər, üz getdilər, gəlib bir sıldırım qayanın dibinə çatdılar. (“Koroğlu ilə Dəli Həsən”)

*

At az getdi, üz getdi, dağ aşdı, dərə keçdi, düz getdi... (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

*

Dağları, daşları üz elədilər, dərələri, təpələri düz elədilər. Gəlib Ərzuruma çatdılar. (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

ÜYÜŞMƏK
ÜZAR ƏRƏB

Digər lüğətlərdə